Regulamin serwisu L-bit.pl

§ 1 - Wstęp

Serwis internetowy L-bit.pl ma na celu umożliwienie Użytkownikom zapoznanie się z ofertą firmy ZOLTAN Multimedia Piotr Szkudlarek oraz podmiotów współpracujących z Firmą zwanymi dalej Usługodawcami.

Korzystając z serwisu L-bit.pl oraz z usług świadczonych przez usługodawców niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu w całości.

Wszystkie usługi są świadczone zgodnie z prawem polskim, niniejszym regulaminem oraz – jeśli takie są opublikowane – regulaminami poszczególnych usług.

§ 2 - Postanowienie Ogólne

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług oraz treści zawartych w serwisie L-bit.pl zgodnie z ich przeznaczeniem, w granicach prawa oraz w sposób niepowodujący uszczerbku dla innych.

§ 3 – Przetwarzanie Danych Osobowych

Wszelkie dane osobowe, które są gromadzone w ramach Serwisu L-bit.pl oraz w ramach organizacji Usługodawców są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku).

Dane przetwarzane są w następujących celach:

Zestaw przechowywanych danych osobowych może się różnić w zależności od tego, jaką usługę świadczymy dla Klienta, którego dane są przetwarzane. Zawsze jest to najmniejszy możliwy zestaw danych, umożliwiających identyfikację Klienta.

§ 4 – Bezpieczeństwo Przetwarzania Danych Osobowych

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Środki te są odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Stosowane środki techniczne zapobiegają także przed utratą oraz uszkodzeniem danych osobowych.

Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim innym niż tym, z którymi Właściciel serwisu L-bit.pl ma podpisaną Umowę Powierzenia przetwarzania Danych Osobowych.

§ 5 – Prawa Użytkownika odnośnie jego Danych Osobowych

Użytkownik ma prawo:

§ 6 - Postanowienia końcowe

Informacja o ciasteczkach

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies (ciasteczek) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Możesz kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji o tym, jak korzystamy z cookies znajdziesz w naszych regulaminach.